Nyköpings Runners

Nyköpings Runners

Kraftloppet2015
Alla deltagare i laget uppfyllde förväntningarna. Med tanke på att det var fem superveteraner (fem herrar över 60 år) och tre damveteraner över 40 år (varav en 58-åring) får laget vara mycket nöjda med resultatet. Det väsentliga är dock inte resultatet utan deltagandet och samvaron under en stafett. Lars D, Thomas A, Tommy, Dick, Helen, J-O, Anna H och Anna E, i laget var också Jonas Ahlgren som saknas på bild. Foto: från J-O Andersson.