Vems ansvar är det att en löpare springer rätt? Arrangören eller den tävlande?

Röstning i denna fråga är avslutad


Statistik:

Det är arrangörens ansvar som ska se till att banan är korrekt markerad. Löparen ska bara springa.
Röster: 7
29.2%  
Det är löparens ansvar att innan start ta reda på hur banan går.
Röster: 2
8.3%  
Bådas ansvar.
Röster: 15
62.5%  
Vet inte.
Röster: 0
0%  

Antal röstande   24
Omröstningen startar   2019-10-03 00:00:00
Omröstningen avslutas   2019-12-31 00:00:00

Du är här: Hem Vems ansvar är det att en löpare springer rätt? Arrangören eller den tävlande?