Klubbens satsning för 2015

På ett styrelsemöte med den nya ordförande Dick Jansson i spetsen har nya riktlinjer tagits fram för LK Nyköpings Runners 2015. Styrelsen vill ha en mer offensiv satsning på de längre sträckorna i klubben framför allt på ultrasträckorna. En av satsningarna innebär att klubben kommer att anmäla alla aktiva löpare i Nyköpings Runners till Stockholm Ultra marathon den 8 augusti. Klubben kommer att bilda interna tremanna lag och var och en i laget får välja någon av distanserna som är 50 km, 75 km, och 100 km. Kan man inte komma överens föreslår styrelsen lottdragning. Maximal löptid för 50 km är 9 timmar, på 75 km är maxtiden 12 timmar och på 100 km är maxtiden 15 timmar. Det betyder att alla som springer ett ultralopp för första gången kan genomföra loppet utan att känna någon tidspress. Tävlingen sker på Gärdet och Djurgården i Stockholm. Vilka och hur teamlagen ska fördelas kommer diskuteras med samtliga aktiva på kommande medlemsmöte den 15 april. Mer om själva ultratävlingen hänvisas till Stockholm Ultra Marathons hemsida. Mer frågor om den interna lagtävlingen svarar Nyköpings Runners styrelse på.

Alla hälsas välkomna till medlemsmöte på Ekensberg ca. kl. 20:00 efter träningstävlingen den 15 april.
/Styrelsen gm Dick Jansson

Förslag på lagindelning 

Du är här: Hem Artiklar - Övrigt - mm - Klubbens satsning för 2015