Kallelse till årsmöte och inbjudan till årsfest 10 mars 2018

Härmed kallas medlemmar
till  
ÅRSMÖTE
 
lördagen den 
10 mars kl. 15:00
NOK:s klubbstuga
Ekensberg,

Direkt efter mötet fortsätter vi med den traditionsenliga 
ÅRSFESTEN 
ca. kl. 17:00
Buffémat som klubben bjuder på, lekar, frågesport mm. 

Anmälan till festen senast 4 mars till
Dick, e-mail: zeb.jansson@gmail eller
på anmälningslista vid onsdagträningen.
Motioner skall vara inlämnade till styrelsen
senast 14 dagar före årsmötet

Du är här: Hem Artiklar - Gästabudsloppet mm - Kallelse till årsmöte och inbjudan till årsfest 10 mars 2018