Årsmöte 2021

Årets årsmöte skedde digitalt pga. covid-19 och smittorisken. Inga förändringar i styrelsen, omval på några. Styrelsen för 2021 är Dick Janson ordförande, Bengt-Olov Andersson sekreterare, Ulla Jonsson kassör, Jan Johansson och Ronnie Eriksson ledamöter och Tommy Ericsson och Anna Ekholm suppleanter. 

kladertryck